Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Každý lovecký host před započetím lovu musí mít lovecký lístek platný v ČR a pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu práva myslivosti. Lovecké lístky pro cizince lze zajistit za předpokladu, že budou lesní správě zaslány (možno i e-mailem) následující doklady: kopie cestovního pasu a kopie platného loveckého lístku. Za zajištění pětidenního loveckého lístku a pojištění bude účtován poplatek ve výši 30 EUR.
 2. Lovecký host, který nemá evropský zbrojní průkaz, potřebuje k převezení lovecké zbraně přes hranice ČR pozvání k lovu, které na požádání lesní správa pošle přímo na adresu loveckého hosta.
 3. Cena lovu bude účtována na základě platného ceníku, u trofejové zvěře podle bodové hodnoty trofeje. Bodování se provádí dle mezinárodní metody CIC. Hodnota CIC trofejí je zjišťována v čerstvém stavu a slouží výhradně pro komerční účely dle platného ceníku.
 4. Ve výjimečných případech (sanitární odlov, rarity, abnormality, nižší kvalita trofejí aj.) lze sjednat jiné ceny, než ty stanovené tímto ceníkem.
 5. Poplatek za preparaci obnáší cenu vyvaření a jednoduché vybělení trofeje.
 6. Při ulovení nebo postřelení loveckým doprovodem nepovolené zvěře, bude k ceně lovu zvěře uvedené v platném ceníku připočtena 100% přirážka.
 7. V případě sporu bude tento řešen před Krajským soudem České Budějovice, ČR.
 8. Storno poplatek. Objednané lovecké akce mohou být odřeknuty: individuální lov nejpozději sedm dní – společný lov nejpozději 40 dní – před sjednaným termínem. V případě, že lovecká akce bude stornována včas, bude storno poplatek prominut.
 9. Vyúčtování lovecké akce bude provedeno zápisem a výpočtem ceny v Protokolu o lovu. Každá lovecká akce musí být loveckým hostem zaplacena před jeho odjezdem.
 10. Při objednání lovu může lesní správa požadovat složení peněžní zálohy až do výše 30 % předpokládané ceny lovu.
 11. Ceny jsou uváděny v EUR, přepočet dle kursu ČNB platného v den vyúčtování.
 12. Lesní správa v případě zájmu zprostředkuje celodenní stravu, preparaci trofejí v dece.
 13. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.