Myslivost na LS Hluboká nad Vltavou

 

Hluboká nad Vltavou patří již tradičně k nejvýznamějším lokalitám české myslivosti. Lesní správa Hluboká nad Vltavou provozuje ve vlastní režii myslivost ve 2 rozsáhlých historických oborách a 1 volné honitbě. Tyto lovecké revíry se nacházejí cca. 10-20 km severně od Českých Budějovic a tvoří souvislou plochu 4.350 ha, rozdělenou řekou Vltavou.

Celé území je orograficky členité s jedinečnými lesními ekosystémy starých smíšených porostů. Tyto lovecké revíry se mohou pochlubit špičkovým chovem zvěře jelení, dančí, mufloní, černé a srnčí. Zvláště zvěř jelení a dančí dosahuje výjimečně silných trofejí (jelen 262 CIC NÁRODNÍ REKORD, daněk 222,29 CIC) Na území LS je vybudovaná infrastruktura loveckých zařízení pro lov, ubytování a další služby.