Honitba Vltava

 

Honitba Vltava je volná honitba o celkové výměře 1 197 ha. Bonitována je zde zvěř srnčí a černá. Vyskytuje se zde rovněž zvěř jelení.