Contacts

Ing. Tomáš Foit – manager of forest district
Telephone : +420 956 205 101
Mobile Phone: +420 724 523 197
Ing. Václav Novák – vicemanager for hunting
Telephone: +420 956 205 103
Mobile Phone : +420 725 865 504
E-mail: Novak.ls205@lesycr.cz 
   
FAX : +420 387 966 178
E-mail: ls205@lesycr.cz

bank connection:

Komerční banka pobočka České Budějovice
č.ú.: 5982970227/0100

contacts to game parks:

Game park „STARÁ OBORA“ – Fallow Deer , Wild Boar, Mouflon
Ing. Petr Novosad – game keeper
Mobile Phone: +420 724 524 617
Game park „PONĚŠICE“ – Red Deer, Wild Boar, Roe Deer
František Řehoř – game keeper
Telephone : +420 387 997 245
Mobile Phone: +420 724 524 620